Scheepsinboedelverzekering

Scheepsinboedelverzekering

Een scheepsinboedelverzekering dekt de schade aan inboedel aan boord van uw kotter of aan de wal door een van buiten komend onheil, zoals aanvaring, brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal. Ook schade door water, stoom, rook en roet uit warmwater-installaties is verzekerd. Deze verzekering kan deel uitmaken van het Visserij Verzekeringspakket.