Visserij Verzekeringspakket

Visserij Verzekeringspakket

Het Visserij Verzekeringspakket bevat alle benodigde scheepsverzekeringen voor uw schip. Wij sluiten deze voor u af bij een first-class kwaliteit scheepsverzekeraar die alle ervaring ten aanzien van een snelle en goede schadebehandeling in huis heeft.

Uw vaargebied

Om u een perfect verzekeringsvoorstel te kunnen doen willen wij graag op de hoogte zijn van het gebied (met coördinaten) waar u met uw schip vaart.

De verzekerde waarde

Van groot belang is dat de verzekerde waarde van uw schip juist is bepaald. Wij bezoeken u daarom persoonlijk voordat wij een verzekeringsvoorstel uitbrengen.

De schadebehandeling

Als een gemelde schade onder de verzekeringsvoorwaarden van de polis valt en u na overlegging van de reparatienota recht kan doen gelden op een schade-uitkering dan zal na rapportage van de schade-expert en of schadebehandelaar de uitbetaling van het vastgestelde schadebedrag snel door de verzekeraar kunnen volgen.

De verzekeringsvoorwaarden

De verzekeringsvoorwaarden zijn geschreven in de Nederlandse en Duitse taal.