Protection and Indemnity (P & I)

Protection and Indemnity (P & I)

P & I betekent: bescherming en schadeloosstelling. Een P & I verzekering is vrij vertaald
een aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaren van schepen die bescherming
biedt tegen bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid voor:

  • dood of lichamelijk letsel van bemanningsleden en van betalende passagiers;
  • schade aan onderzeese kabels, pieren, sluizen, bruggen, kades, steigers en dokken;
  • schade als gevolg van aanvaring;
  • schade als gevolg van waterverontreiniging (milieuvervuiling);
  • de kosten van wrakopruiming.

 

Een P&I verzekeraar (P&I Club) stelt in haar verzekeringsvoorwaarden dat de bij haar verzekerde
schepen verplicht zijn te voldoen aan de wettelijke bepalingen en reglementen zoals opgelegd door de vlagstaat van het verzekerde schip. Bij een schadeclaim zal de P&I club zich aan deze wetgeving conformeren.

Een P & I verzekering is een scheepsverzekering welke standaard deel uit maakt van het Visserij Verzekeringspakket.

Voor een Nederlandse vertaling van de P&I Shipowners, zie de rubriek downloads.