Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering voor uw visserijbedrijf dekt de kosten van juridische ondersteuning en maakt standaard deel uit van het Visserij Verzekeringspakket.