Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Anders dan de aansprakelijkheid voor schade ontstaan met of door het schip dat verzekerd is via de P&I verzekering is er nog de aansprakelijkheid als gevolg van schade veroorzaakt in uw hoedanigheid als ondernemer van een visserijbedrijf. Een AVB verzekering biedt dekking voor schade veroorzaakt aan derden als gevolg van de bedrijfsuitoefening. Dat kan schade zijn die door een in uw visserijbedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De AVB verzekering maakt standaard deel uit van het Visserij Verzekeringspakket.

Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering voor uw visserijbedrijf dekt de kosten van juridische ondersteuning en maakt standaard deel uit van het Visserij Verzekeringspakket.